LISA Financieel vereenvoudigt boekhouden

Geïntegreerde boekhoudmodule voor je ERP-systeem

Gebruiksvriendelijk, snel, overzichtelijk … het is slechts een greep uit de vele troeven van LISA Financieel. Wie deze financiële module in zijn LISA ERP-systeem integreert, kan zeker zijn van een correcte boekhouding en een duidelijk inzicht in de cijfers!

De mogelijkheden binnen LISA Financieel zijn legio. Algemeen boekhouden, automatisch betalingsverkeer, een vereenvoudigde goedkeuringsflow, … Mix & match de functionaliteiten en stel zelf de perfecte financiële module samen voor jouw ERP-systeem!

Troeven van LISA Financieel

All-in-one: 
Integratie binnen LISA ERP maakt automatisering mogelijk
Windows-based: 
De look & feel van Windows, met dezelfde functietoetsen
Multi-inzetbaar: Verschillende talen, dossiers en gebruikers in één pakket
Wettelijk kader: 
BTW-aangifte, jaarlisting, fiscale fiches, … alle periodieke aangiftes worden eenvoudig berekend
Coworking: 
Gemeenschappelijke klanten, leveranciers, boekhoudplan, … voor inter- & multi-company boekingen
100% modulair: 
Investeer alleen in functionaliteiten die nuttig zijn voor jouw bedrijf

LISA Financieel ontstond in ’91 op vraag van niemand minder dan Albert Frère. Tot op heden wordt dit ERP-systeem nog steeds gebruikt in diverse Frère-holdings."

Pexels lukas 669610

De sleutel tot een overzichtelijke boekhouding

Natuurlijk biedt LISA Financieel alle functionaliteiten die je van een goed boekhoudpakket verwacht. Wat LISA écht uniek maakt? De mogelijkheid om individuele rekeningen te definiëren.

Je krijgt inzicht in de kosten en opbrengsten van bepaalde posten zoals voertuigen, vertegenwoordigers, … of ook leningen en huurgelden. Dankzij het afpuntprincipe kunnen algemene rekeningen omgevormd worden tot centralisatierekeningen of individuele rekeningen. Zo geef je een nieuwe dimensie aan je boekhouding!

LISA Financieel NL

Boekhoudfunctionaliteiten voor je ERP-systeem

Algemene boekhouding

Klanten- en leveranciersbeheer, verwerking van aan- en verkoopfacturen, bankafschriften verwerken (via CODA of Camt), … het is de basis van de LISA boekhoudmodule. Alles verloopt uiterst eenvoudig en razend vlot dankzij het multi-language, multi-dossier én multi-user karakter van het boekhoudpakket.

Zelfs voor multi- en intercompanyboekingen is LISA uitermate geschikt. Gemeenschappelijke derden toevoegen, een boekhoudplan opstellen, simultaan boeken, … het zorgt allemaal voor een makkelijke flow.

LISA Financieel werkt conform alle wettelijke verplichtingen en is hiervoor gecertificeerd door de Nationale Bank en het Ministerie van Financiën.

Individuele rekeningen

Definieer algemene rekeningen als individuele rekeningen. Zo krijg je met LISA meer inzicht in de kosten en opbrengsten van bepaalde posten. Denk aan auto’s, vertegenwoordigers, leningen, huur, …

LISA Financieel laat je toe om algemene rekeningen te definiëren zoals de centralisatierekeningen ‘klanten en leveranciers’. Je ziet zo bv. details van de rekeningen 40xxx en 44xxx en kan deze ook afpunten. Wanneer een algemene rekening gedefinieerd wordt als individueel, wordt deze ook als centralisatierekening aangemaakt met de daarop geboekte individuele rekening. Wordt de algemene rekening echter volgens het afpuntprincipe gedefinieerd, dan krijg je identiek dezelfde functionaliteiten als een klassieke centralisatierekening zoals de klanten- en leveranciersrekening.

Automatisch betalingsverkeer

Betalingen aan leveranciers in binnen- en buitenland, maar ook aan andere schuldeisers (zoals belastingen, personeel, voorafbetalingen) komen dankzij deze functie in een automatische flow terecht. De rechtstreekse koppeling met ISABEL zorgt dat je met één druk op de ‘ISABEL GO’-knop het betaalproces in gang zet.
Er wordt automatisch een Diverse Operatie (DO) gegenereerd op de rekening ‘Betalingen in uitvoering’ en via ISABEL wordt een interbancair bestand aangemaakt dat rechtstreeks bij de bank terechtkomt. Met één klik op de functietoets boek je in het financieel journaal alle leveranciersbetalingen automatisch af!

Vooringave journaal aankopen

Dankzij dit journaal gaat het invoeren van facturen nog vlotter. Aankoopfacturen worden hier gepreregistreerd, waardoor ze zichtbaar worden voor iedereen die met LISA werkt. Er blijft voldoende tijd om alle gegevens te controleren want de factuur wordt pas ingeboekt na definitieve goedkeuring. De factuurhoofding is automatisch ingevuld en, bij koppeling met DMS, wordt ook het digitale beeld van de factuur onmiddellijk zichtbaar. Handig toch?

Vereenvoudigde goedkeuringsflow aankoopfacturen

Een nieuwe aankoopfactuur wordt pas betaald na goedkeuring van de aangestelde persoon. Deze persoon kan automatisch worden bepaald op basis van de leverancier of je kan ook manueel iemand aanstellen. Voor grote bedragen kunnen ook meerdere personen toegekend worden. Zij krijgen een mail met de digitale versie van de factuur om deze makkelijk te kunnen goedkeuren. Er is ook de optie om een audit uit te voeren bij de goedkeuring.

Incasso’s via domiciliëring

Werk je veel met domiciliëring? Dan zorgt deze module voor een vlot verloop. Je krijgt een voorstel van de te incasseren facturen, selecteert deze en je opdracht kan door naar Isabel. Op de rekening ‘Domiciliëring in uitvoering’ wordt een Diverse Operatie (DO) gegenereerd en het systeem maakt een interbancair bestand aan dat via ISABEL rechtstreeks bij je bank terechtkomt. Nog één klik op de functietoets in het financieel journaal en alle betaalde klantenfacturen zijn afgeboekt!

Financieel journaal via CODA

Droom je van een gestroomlijnde boekhouding? CODA brengt je een stapje dichterbij. Deze geCOdeerde DAgafschriften (van je Belgische rekeningen) zijn opgesteld volgens een vaste structuur, conform de Febelfin-bankstandaarden. Je kan deze rekeningafschriften eenvoudig en snel opladen in LISA Financieel voor een semi-automatische boeking in je financieel journaal. Ook hier heb je via ISABEL GO een rechtstreekse link met ISABEL. De kans op fouten verkleint drastisch en je boekhouding is steeds up-to-date!

Debiteurenopvolging

Met het boekhoudkundige luik kan je aanmaningen automatisch per post of via e-mail versturen. Ook de historiek van verstuurde rappels wordt nauwkeurig bijgehouden. Zo is het heel eenvoudig om het betalingsgedrag van elke klant te raadplegen over eender welke periode!

Investeringen, projecten en afschrijvingen

Automatisatie troef bij het afschrijven van je investeringen! Na ingave van de aankoopfacturen wordt automatisch een investeringsfiche aangemaakt. Hierin vind je de berekening van de afschrijving, maar ook de automatische boekingen en een eventuele analytische uitsplitsing. Ook de uitdiensttreding van de investeringsgoederen is hierin opgenomen. Via tagging geef je aan elke tafel, pc of stoel een unieke code met aanduiding van de locatie voor een duidelijke inventaris van deze activa.

De submodule fiscale afschrijving (FIS) en bedrijfseconomische afschrijving (IAS/IFRS) geeft je een meer waarheidsgetrouw beeld van de echte bedrijfseconomische waarde van je activa via automatische boekingen in het prognose- en werkjournaal. Grote investeringsprojecten kan je beter beheren via CAPEX (CAPital EXpenses). Budgetten worden nauwkeurig opgevolgd en je boekt automatisch over van de algemene rekening ‘Actief in aanbouw’ naar de definitieve afschrijvingsrekening.

Provisies & kostenverrekening over diverse periodes

Deze module is een erg nuttige toevoeging als je een correcte bedrijfseconomische spreiding van de kosten over een bepaalde tijdspanne beoogt. Dit kan gaan van een boekjaar tot een langere periode. Met een provisie zorg je voor een gelijke spreiding van de verwachte kosten, via de verrekening stuur je bij wanneer de werkelijke kosten gekend zijn.

Analytische boekhouding

Deze analytische module gaat nog een stapje verder dan de algemene boekhouding. Hier kun je inboeken op basis van kostensoorten en -plaatsen én zelfgekozen analytische dimensies. Bovendien kun je zelf verdeelsleutels kiezen waardoor kosten en opbrengsten automatisch over verschillende analytische boekingen worden verdeeld. Daarenboven leg je eenvoudig vast welke combinaties kunnen worden gebruikt per algemene rekening. De mogelijkheid om per Business Unit te werken, geeft je analytische boekhouding een nieuwe dimensie. Kosten en opbrengsten kunnen per BU in één boekhoudkundig dossier verzameld worden. Zo vergelijk je makkelijk de analytische resultaten van verschillende BU’s.

Balansbeheer en rapportering

De officiële jaarrekening volgens de NBB is standaard voorzien. Wil je een eigen rapportering definiëren, dan kan je een template aanmaken volgens jouw wensen. Reeds berekende balansen, al dan niet in combinatie met prognose- en werkjournalen, worden in een archief verzameld. Dit dient dan als basis voor vergelijkende rapporten. Je kan ze afdrukken per subdossier of exporteren in Excel, pdf, … en dat in verschillende talen.

Interne consolidatiemodule

Met deze module kan je in een nieuw consolidatiedossier zowel de algemene boekhouding als de analytische en budgettaire boekhouding van al je dossiers samenbrengen. Dit kan op het niveau van kostensoorten, kostenplaatsen, projecten, werkjournaal, … Voor dossiers in een ander boekhoudplan of een afwijkende munt is een conversie mogelijk. Een consolidatiedossier biedt dezelfde mogelijkheden als een klassiek dossier op vlak van ingaves en rapportering.

Btw-eenheid

Er kunnen verschillende btw-nummers en aangiftes per firma zijn, wat de centralisatie heel eenvoudig maakt.

Subdossiers: meerdere identiteiten binnen één juridische entiteit

Je kan verschillende subdossiers creëren binnen één boekhoudkundig dossier (één btw-nummer) om via algemene rekeningen de beweging tussen de subdossiers te raadplegen. Ook een rapporteringsbalans of P/S-balans kan eenvoudig worden getrokken per (sub)dossier. De ingestelde periodes per subsdossier zorgen ervoor dat ze elkaar niet blokkeren. Tot slot is er een ingebouwde beveiliging waardoor de gebruiker van een subdossier enkel in zijn gedefinieerde subjournalen kan werken.

LISA Financieel in actie

Benieuwd wat LISA voor jou kan doen?

Geef ons vrijblijvend een seintje en we bezorgen je alle informatie!