LISA Workflow

Facturen en orders vlot goedgekeurd met LISA Workflow

Moeten aankoopfacturen worden goedgekeurd voor betaling? Of is er veiligheidshalve een verkooporder automatisch on hold gezet? De applicatie LISA Workflow laat de juiste personen de documenten snel goed- of afkeuren, en dit buiten LISA ERP. Geen LISA-login nodig dus!

Wie de documenten te zien krijgt? Dat bepaalt de achterliggende goedkeuringsmatrix in LISA ERP. Hierin worden eenmalig de nodige goedkeuringsflows vastgelegd o.b.v. leveranciers, leveranciersgroepen en bedragen.

LIS Aworkflow loginscherm GSM

Documentverwerking made easy

LISA Workflow toont de te behandelende taken en documenten meteen op het toegangsscherm, maar ook een alert via mail is perfect mogelijk. Zo blijf je altijd up-to-date en kan je met een minimale inspanning de workflow binnen het bedrijf optimaal laten draaien.

De applicatie focust op de goed- of afkeuring van twee types documenten.

  • Aankoopfacturen: op basis van het bedrag of de leveranciersgegevens bepalen de vastgelegde goedkeurders of een factuur betaald mag worden.
  • Verkooporder on hold: overschrijdt een klant het maximum aan openstaande facturen? Dan is een manuele goedkeuring van het verkooporder vereist.

Troeven van LISA Workflow

Zonder login in LISA ERP: perfect voor goedkeuring on the go of voor niet-frequente LISA-gebruikers zoals directie of management.
Realtime connectie: een nieuwe factuur of order on hold in LISA ERP is onmiddellijk te zien in de app, de goedkeuring wordt instant in het ERP getoond.
Overzichtelijke applicatie: enkel relevante info is zichtbaar, met een opsomming van openstaande taken.
In 1-2-3 verwerkt: goed- of afkeuren gaat met één klik of met een vlotte swipe.
Multiplatform: smartphone, tablet of klassieke webpagina? LISA Workflow werkt op elk Android- of iOS-device.

LISA Workflow integreren in jouw werking?

We maken het je graag makkelijk!

Benieuwd wat LISA voor jou kan doen?

Geef ons vrijblijvend een seintje en we bezorgen je alle informatie!