Groei bij Meli in goede banen geleid samen met LISA ERP van CCE

Claerhout Computer Engineering geniet een zeer goede reputatie in de voedingssector. Die renommee, enkele ijzersterke referenties en de bereidwilligheid om hun applicatie op de behoeften van de Meli-fabriek af te stemmen bracht de directie van Meli ertoe om LISA, de ERP-software tool van CCE, in te zetten bij de digitale optimalisatie van de productie- en bedrijfsprocessen in hun fabriek te Veurne.

Gebouw

Meli kan terugkijken op een rijke geschiedenis. In 2025 mag het bedrijf 100 kaarsjes uitblazen. Nu ze de kaap van de digitale transitie met succes genomen hebben door de implementatie van LISA mogen ze de toekomst ook met vertrouwen tegemoetzien! Alberic Florizoone (° 1907, + 1992) was net als zijn vader, (over)grootvader en betovergrootvader een imker. In tegenstelling tot zijn voorvaders wilde Alberic van zijn hobby zijn beroep maken. Hij begon de honing te verkopen in de lokale winkels in de streek van Veurne. Om meer mensen naar zijn zaak te brengen, bouwde hij een familiepark omheen de ouderlijke woning, waar hij het verhaal van de bijen uitvoerig aan bod liet komen. Het park groeide en werd het belangrijkste amusementspark langs de Belgische kust. Ook de verkoop van honing zwengelde aan – in het bijzonder na de tweede wereldoorlog door de opkomst van de supermarkten. In 1955 besloot Alberic Florizoone de honingafdeling over te brengen naar Brussel. Logistiek zou dat voordelen bieden. In 1999 werd het familiepark verkocht aan Studio 100 en omgedoopt tot Plopsaland. Een gloednieuw, ‘state of the art’ machinepark werd aangekocht. Twee decennia later drong de nood tot digitalisatie zich steeds sterker op.

Meli band

OP ZOEK NAAR OPTIMALISATIE

In 2016 stelde Meli Brecht Igodt aan om de productie te leiden en de processen te optimaliseren. Ook werd hem gevraagd om het bedrijf klaar te maken voor de toekomst. Bio-ingenieur Brecht Igodt vertelt: “Om dit te waarborgen, gingen we samen op zoek naar een ICT-partner die ons kon bijstaan. Eerder had ik bij Lutosa en Agristo al heel wat ervaring opgedaan met procesoptimalisaties. Wij zochten niet zomaar naar een ERP-pakket voor de hele administratie, maar vooral naar een pakket waarin de productieprocessen mee opgenomen konden worden. We hebben veel partners uitgenodigd en met hen rond de tafel gezeten om onze visie te bespreken. Na veel gesprekken en het aftasten van de mogelijkheden en het aanbod op de markt, merkten we dat heel weinig aanbieders zowel de taal van ERP als die van de procesbesturingen (PLC-sturingen) begrepen. Claerhout Computer Engineering heeft ons overtuigd dat zij die verschillende automatiseringslagen wel in één geheel konden integreren, in hun LISA-pakket. Enkele ijzersterke referenties hebben ons over de streep getrokken.”

NOOD AAN EEN NIEUWE ERP-APPLICATIE

Vandaag telt Meli 55 werknemers en realiseert een omzet van om en bij de 50 miljoen euro. De afgelopen jaren kon Meli een double digit realiseren. Door over te schakelen op LISA, zijn de processen van productie en administratie, stockbeheer, expeditie, … sterk verbeterd en veel beter op elkaar afgestemd. Meli slaagt erin om efficiënter en sneller te werken en dat ook quasi foutloos te doen. Zonder LISA was dat niet mogelijk geweest. Meli produceert immers niet alleen honing onder het eigen merk, maar ook nog een groot aantal sku’s onder private label. Daarvoor heeft het bedrijf een uitgebreide stock aan diverse hulpstoffen, een omvangrijke voorraad aan ruwe honingvariëteiten, enz. nodig. Al die gegevens werden vroeger – vóór LISA – in verschillende databases (AS400, Excel, Acces, enz.) soms meervoudig bijgehouden. Meli beschikte wél al over een centraal pakket voor de boekhouding, de verkoop, de aankoop en de voorraad van hulpstoffen en afgewerkte producten. Maar de aankoop van de honing, de voorraad van de honing, de productieplanning en -opvolging, labo en kwaliteitsopvolging werden in aparte toepassingen beheerd. Al die losse schakels functioneerden niet altijd even goed samen. Er was nood aan centralisatie van de masterdata die deze processen aanstuurden. Vandaag vormt LISA samen met het hechte Meli-team echt het kloppend hart van de onderneming. Bij de productieplanning was het voordien een hele opgave om met alle parameters rekening te houden. Tussen het binnenkomen van de ruwe honing, het blenden en het afvullen zitten rusttijden waardoor zo’n proces wel 14 dagen kan duren. Bepaalde tussentanks in de productieflow zijn dus voortdurend al of niet beschikbaar. Bij de productieplanning moet men dus rekening houden met forecasts van verkoop, het stockbeheer van honing en hulpmiddelen, de beschikbare productiefaciliteiten, enz. Vandaag controleert LISA bijna alle productieprocessen. Alle aansturingen gebeuren weliswaar aan de machines zelf via de PLC-sturingen. Maar via LISA zijn ze nu allemaal aan elkaar gekoppeld. Dat is meteen het grote succes van de samenwerking met CCE. LISA is niet alleen een ERP-programma, maar ook een tool waarbij men de productie kan plannen en waarbij men ook zicht heeft op een groot aantal real-time productieparameters, zoals de temperatuur van de (tussen)producten, de verblijftijden in de tanks, de gewichten in de tanks en ook de loten in de tanks, enz. Doordat LISA de verschillende automatiseringslagen met elkaar verbindt, hebben we nu vanuit LISA zicht en controle op de onderste Procesbesturingslaag (PLC-laag), op de daarboven liggende Scada-laag (Procescontrole en visualisatie) en ook op de MES-laag (Manufacturing operations management). Samen met de bovenste laag van bedrijfsleiding, logistiek, facturatie, enz. zijn die allemaal in één pakket verenigd, in LISA.

De onderste laag van sensoren en actuatoren op de machines, die door de PLC’s bestuurd worden zijn vandaag in LISA opgenomen. Ook de volgende lagen van procescontrole en visualisatie over de uiteindelijke productiebeheersing tot de bovenste laag, het ERP-niveau, met boekhouding, aankoop, voorraadbeheer, enz. zijn allemaal ondergebracht in LISA.

De onderste laag van sensoren en actuatoren op de machines, die door de PLC’s bestuurd worden zijn vandaag in LISA opgenomen. Ook de volgende lagen van procescontrole en visualisatie over de uiteindelijke productiebeheersing tot de bovenste laag, het ERP-niveau, met boekhouding, aankoop, voorraadbeheer, enz. zijn allemaal ondergebracht in LISA.

Bij een productiewissel stuurt LISA alle processen centraal aan.

Bij een productiewissel stuurt LISA alle processen centraal aan.

PRODUCTIE OP DE WERKVLOER

De NMR-scanner controleert de honing bij levering. Met die scanner en het performante labo voert Meli de meest accurate controles uit om zowel de honingkwaliteit als de origine te bepalen. Herkomstidentificatie is nu eenmaal cruciaal. Die regio komt uiteindelijk ook op het etiket. Die processen waren vroeger gecompliceerd: bij elke productiewissel moesten alle veranderingen manueel op de printer (voor het etiket) ingegeven worden. Met LISA is ook dit proces enorm vereenvoudigd. Nu horen de medewerkers op de vloer bij een productwissel dit niet langer zelf te doen. LISA stuurt dit voortaan centraal aan. Vanuit LISA vinden bovendien tijdens de productie voortdurend controles plaats. De mensen op de vloer scannen de barcode op het etiket of op de doos/verpakking in. Op het scherm zien ze of alles correct is. Ook de hulpstoffen die op de afvullijn moeten gebruikt worden, verschijnen op het jobscherm van LISA aan elke lijn. Dit bokaaltje met die print en dat dekseltje … De verpakkingsmaterialen worden via RF-scanning vanuit het magazijn naar de juiste lijnen getransfereerd. Plaatst men toch een verkeerde component op de lijn, dan ontvangen de medewerkers een waarschuwing.

Meli kwaliteit

PLANNING

Brecht Igodt is bijzonder te spreken over de tool voor productieplanning die CCE samen met Meli ontwikkelde. “Met dit programma hebben we nu een uitstekend zicht op alle mogelijke taken, zoals schoonmaak, koelingsprocessen, origineafvullingen, stilstand van een bepaalde lijn, ombouw van een lijn, enz. We weten bv. hoe lang een lijn zal stilstaan om van verpakking te wisselen. Vandaar dat we nu vaker in planningsgroepen werken. Eerst alle producten afvullen die op elkaar lijken, daarna een andere groep. Het systeem doet zelf ‘optimale voorstellen’.” De consultants van CCE hebben, dankzij hun grote expertise in de voedingssector samen met ons, een pracht van een productieplanning uitgewerkt op een grafisch planningsbord. Die is zo gebruiksvriendelijk dat het heel natuurlijk aanvoelt om er mee te werken – werkorders verslepen we naar een andere dag of een andere productielijn, rekening houdend met beschikbaarheid en geschiktheid. Met de juiste kennis is het een fluitje van een cent! Want een belangrijk takenpakket blijft het up to date zetten van de noodzakelijke masterdata en parameters om de aansturing zo correct mogelijk te houden bij wijzigende processen! Ook hier is het overzicht een meerwaarde.“ Bij de dagelijkse productieplanning waarschuwt LISA ons via e-mail als er een tekort dreigt aan een bepaald artikel, als de minimumvoorraad bereikt is, als er een extra aankoop van honing of hulpstoffen noodzakelijk is, over de afgesproken leveringstermijnen, enz.” LISA stuurt de noodzakelijke verwittigingen uit over de acties die dringendst ondernomen moeten worden.

Dankzij de knowhow van CCE verliep de implementatie van LISA vlot!

IMPLEMENTATIE

CCE dacht mee, niet alleen over de software en de hardware, maar ook over de implementatie. “Bij aanvang van het project wilde ik met de expeditie starten. Uiteindelijk zijn we met de ingave van de hulpstoffen begonnen. Een resultaat van een voortschrijdend inzicht in functie van de prioriteiten. Eerst dachten we nog dat we bepaalde bestaande zaken konden overnemen, maar uiteindelijk besloten we toch om van nul te beginnen. Van hulpstoffen en aankoop van componenten over productie tot expeditie en boekhouding. In januari 2020 waren we daar klaar mee. Eenmaal een beslissing in een familiebedrijf valt, kan er snel geschakeld worden. De verschillende medewerkers werden betrokken bij het onderdeel dat hen aanging, maar er werd ook niet eindeloos vergaderd. De implementatie is daardoor vlot verlopen, zeker op de werkvloer. Vanuit de directie werd die stapsgewijs en op een zachte manier geïntroduceerd, maar wèl consequent geïmplementeerd. De werknemers hadden weinig moeite met deze veranderingen, want die zagen er snel de voordelen van in. Het scannen en de schermen aan de lijn hielpen hen. Ook het labo schakelde uiteindelijk over naar LISA. Alle laboanalyses zijn opgenomen in LISA, wat uiteindelijk de complete traceerbaarheid ten goede komt. Sommige medewerkers in het bedrijf zagen hun functie enorm veranderen. Door het wegvallen van sommige, manuele taken verminderde de werkbelasting en hierdoor kwam er tijd vrij voor andere, nieuwe taken. Met hetzelfde aantal mensen kon zo de groei van Meli worden opgevangen. De integratie heeft een positieve invloed op de productiviteit.”

Foto's Meli

Benieuwd wat LISA voor jou kan doen?

Geef ons vrijblijvend een seintje en we bezorgen je alle informatie!