Blog elektronische facturatie

Verplichte elektronische facturatie op komst? LISA weet raad!

Bedrijven die werken voor de Vlaamse Overheid moeten hun prestaties vandaag al elektronisch factureren. Die verplichting komt er de volgende jaren wellicht ook voor de Federale Overheid en alle bedrijven in de B2B-sector. Gelukkig is LISA je perfecte compagnon voor elektronische facturatie!

VAT IN DIGITAL AGE 2

Wettelijk kader

De Europese Unie werkt aan een wetsvoorstel om tegen 2028 alle bedrijven te verplichten om B2B-facturen elektronisch te versturen. Dit is een initiatief binnen het project “VAT in the Digital Age” (ViDA).

Ook de Belgische overheid is volop bezig met een plan van aanpak. De federale ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp van wet goedgekeurd dat elektronische facturatie tussen bedrijven verplicht vanaf 1 januari 2026.

LISA ready UBL

Elektronisch factureren met LISA

Wanneer de verplichting er uiteindelijk komt, zit je goed met LISA als ERP-systeem. Voor elektronische facturatie zal gewerkt worden met het standaardprotocol UBL. We kiezen bewust voor het invoiceformaat UBL 2.1 dat ondersteund wordt door de Europese Unie.

EDI of niet?

Verstuur of ontvang je facturen via EDI? Dan werk je per definitie al elektronisch. In LISA verloopt dit al via deze UBL 2.1 standaard waardoor je perfect op dezelfde manier zal kunnen blijven factureren.
Voor facturen die niet via EDI verlopen zijn er twee mogelijkheden:

  • Niet-EDI verkoopfacturen: verstuur je een factuur als pdf-bijlage in een e-mail? Met de nieuwste versie van ons ERP-systeem LISA 24 zal je de factuur kunnen mailen als XML-bestand in UBL 2.1 formaat. Voor oudere LISA-versies werken we aan een upgrade om dit mogelijk te maken.
  • Niet-EDI aankoopfacturen: elektronische aankoopfacturen kunnen in LISA ingelezen worden via de connectie met verschillende OCR-partners zoals Billit.

Klaar voor elektronische facturatie met LISA

Je merkt het: wanneer elektronische facturatie verplicht wordt, zit je met LISA meer dan goed. Wil je er vandaag al ten volle mee aan de slag? Of heb je klanten die naar een elektronische factuur vragen? Contacteer je klantenverantwoordelijke om het upgrade-traject te starten. Zo is jouw LISA-versie helemaal futureproof!

Meer informatie over elektronische facturatie in België vind je hier.