Uitgebreide Business Intelligence rapportering

Rapportering decission javier allegue barros C7 B Ex Xp OIE unsplash

Het LISA ERP-systeem laat toe om heel wat informatie uit je databronnen te halen. Zo krijg je een duidelijk overzicht van o.a. de best verkopende producten, fluctuaties in omzetcijfers, evoluties in de boekhoudbalansen …

Met QlikSense / Power BI ga je nog een stapje verder. Deze tool voor Business Intelligence rapportering laat toe om verschillende databronnen te doorzoeken en bedrijfsdata te monitoren, visualiseren en analyseren. QlikSense / Power BI biedt je dus heel wat inzichten ter ondersteuning van reactieve én proactieve beslissingen!

Rapportering analytics markus winkler Ir Rb SND5 E Uc unsplash

Helder, snel en overzichtelijk

Deze tool laat je toe om de uitkomst overzichtelijk te visualiseren. Grafieken, pie-charts, draaitabellen, … de uitgebreide keuzemogelijkheden aan grafische objecten laten je toe om cijfers en data overzichtelijk te presenteren.

We kiezen er bewust voor om QlikSense / Power BI naast LISA te laten werken. Aangezien data-output zwaar kan zijn, komt de snelheid van het ERP niet in het gedrang. Daarnaast zijn de gebruikers van deze Business Intelligence rapportering tool vaak niet vertrouwd met ERP-systemen. Door een losstaande tool te gebruiken, spelen we in op hun wensen voor vlotte rapportering.