Koppeling met technische fiches

Krijg je regelmatig de vraag van retailers om technische fiches digitaal beschikbaar te stellen? Koppel LISA aan My Product Manager zodat de ingrediënten, allergenen, … van je verschillende producten altijd up-to-date zijn in het online portaal!

My Product Manager

My Product Manager

Technische fiches