Koppeling met de retail

Mogelijke koppelingen met retailers hun consumentenprogramma’s ten behoeve van tracering voor de eindconsument.

Aldi ATC

Aldi ATC

Retail