Alles over KMO-portefeuille en CCE

KMOP erkenddienstverlener bijgeknipt

KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel gericht naar zelfstandigen, de vrije beroepen en kleine en middelgrote ondernemingen. Het biedt subsidies waarmee ondernemerschapsbevorderende diensten betaald kunnen worden, zoals opleidingen en advies bij CCE.

Micheile henderson Z Vprb Bm T8 QA unsplash

Mogelijke bedragen subsidies

Voor een opleiding of advies bij CCE betaalt de Vlaamse overheid tot 30% van de in aanmerking komende kosten voor kleine ondernemingen en tot 20% voor middelgrote ondernemingen.

Voor opleidingen en adviezen die gericht zijn op cybersecurity is er een verhoogd steunpercentage. Dit bedraagt 45% van de in aanmerking komende kosten voor kleine ondernemingen en tot 35% voor middelgrote ondernemingen.

Kleine ondernemingen tellen maximaal 50 werknemers en hebben een maximale omzet van € 10.000.000 of een maximale balanstotaal van € 10.000.000, middelgrote ondernemingen tellen maximaal 250 werknemers en hebben een maximale omzet van € 50.000.000 of een maximale balanstotaal van €42.000.000.

Het maximale steunplafond bedraagt € 7.500 voor zowel kleine ondernemingen als voor middelgrote ondernemingen. Het minimum projectbedrag bedraagt € 100 voor opleiding en € 500 voor advies. Een project kan 1 of meerdere opleidingen en/of cursisten omvatten en je kan meerdere projecten per jaar indienen. Btw kan je met deze subsidie niet betalen.

Wie komt in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een subsidie via kmo-portefeuille, moet je bedrijf aan deze voorwaarden voldoen:

 • De onderneming is een kmo (volgens de Europese kmo-definitie) of je beoefent een vrij beroep.
 • De onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm.
 • De vestiging ligt in het Vlaamse Gewest. Daar zijn ook de 'werkenden in je bedrijf' aan de slag.
 • Je bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25%.
 • Het bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit.

Vijf keer ja geantwoord op bovenstaande vragen? Je komt in aanmerking voor de subsidie.

Tim mossholder WE Kv ZB1l0 unsplash

Voorwaarden kmo-portefeuille voor opleidingen

 • De opleiding kost minimaal € 100 – exclusief btw, inclusief verplaatsingskosten van de docent.
 • Bij elke les tekenen de deelnemers de aanwezigheidslijst.
 • De opleiding is betaald vóór 31 december van het jaar na je steunaanvraag.
 • De steunaanvraag is mogelijk vanaf de inschrijving tot 14 dagen na de start van de opleiding.
 • Na de opleiding krijgen de deelnemers een gepersonaliseerd vormingsattest van CCE.

Meer info over deze voorwaarden kan je vinden op www.vlaio.be.

Daniel hopper 2 UKQ4 Cv062k unsplash

Voorwaarden kmo-portefeuille voor advies

 • Het advies heeft als doel de onderneming vooruit te helpen. Twee types van advies komen in aanmerking:
  1. Schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit een analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies, een implementatieplan en de begeleiding bij de implementatie.
  2. Schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit het identificeren, in kaart brengen en onderzoeken van opportuniteiten en oplossingen met betrekking tot het functioneren van de onderneming.
 • Het advies wordt verstrekt vanuit een concrete probleemstelling en zorgt dat je bedrijfsbeslissingen neemt op basis van analyse (onderzoek), advies (suggesties, raadgevingen) en een implementatieplan (actieplan, stappenplan, concreet advies).
 • Het advies staat in een geschreven document.
 • De dienstverlening kost minimaal € 500, exclusief btw.
 • Je sluit een overeenkomst met een geregistreerd dienstverlener.
 • Het adviesproject moet betaald zijn vóór 31 december van het jaar na je steunaanvraag.
 • Je vraagt de steun online aan – vanaf het sluiten van de overeenkomst tot maximaal 14 dagen na de start van de samenwerking.
 • Na de adviesprestaties krijg je een gepersonaliseerd adviesrapport van CCE.

Welk advies komt niet in aanmerking?

Uiteraard is het de bedoeling dat het advies je onderneming extra stimuleert. Daarom komt advies over gewone bedrijfsuitgaven of wettelijke verplichte diensten niet in aanmerking voor subsidies.

Hoe vraag je een subsidie aan?

Sluit een overeenkomst voor advies of opleiding af bij CCE. Na de start van de opleiding heb je maximum 14 dagen de tijd om dit project via de website aan te vragen. Dit staat uitvoerig uitgelegd op de website van kmo-portefeuille (www.vlaio.be) via ’Aanvraagprocedure'.

Als titel voor het project vul je de titel van de opleiding of het advies in.

Kies het thema 'Digitalisering' bij opleidingen/advies i.v.m. LISA ERP en LISA FIN. Kies het thema 'Digitalisering - Cybersecurity' bij opleidingen / advies i.v.m. cybersecuritybeleid.

In de aanvraag zal je ook het erkenningsnummer van de dienstverlener (CCE) moeten invullen:

 • Voor opleidingen: DV.O107174 (de letter 'O' gevolgd door de cijfers 107174).
 • Voor advies: DV.A103240.

Na de aanvraag krijg je meteen de stortingsgegevens. Je hebt maximum 30 dagen tijd na deze bevestiging om je project te financieren, zodat de portefeuille actief wordt. De Vlaamse overheid voegt het subsidiebedrag toe aan je portefeuille in verhouding tot het gestorte bedrag. Je betaalt de factuur van de dienstverlener (CCE) via je virtuele portefeuille. Gelieve hierbij het factuurnummer te vermelden.

Vermeldt de factuur een btw-bedrag? Dat bedrag kan je niet via de ondernemersportefeuille betalen, maar wel rechtstreeks per overschrijving aan CCE.

Opgelet: gelieve niet te wachten op de factuur om de subsidie aan te vragen.

Voor meer informatie kan je steeds terecht op www.vlaio.be. Ook wij beantwoorden je vragen via 09/362.36.93 of via info@cce.be Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots, je hebt Javascript nodig om het te kunnen zien.