Debra-Group houdt de vinger aan de pols met LISA - De echte meerwaarde van ERP

Debra-Group ondersteunt zijn processen van A tot Z met LISA. Het ERP-pakket van CCE levert het bedrijf niet alleen operationele efficiëntie en tijdwinst, maar zorgt voor inzicht in de cijfers. Zo houdt Debra-Group de vinger aan de pols van de business en kan het bedrijf onmiddellijk inspelen op de wensen van klanten.

Thomas en Bart

Debra-Group uit Tielt is één van de grootste slachthuizen en productiebedrijven van varkensvlees in België. De roots van de onderneming gaan terug tot 1920, toen Alfred De Brauwer van start ging met een handel in levende varkens. Zoon Julien De Brauwer richtte het slachthuis op. Vandaag staan met Geert De Brauwer de derde generatie en met Thomas De Roover De Brauwer de vierde generatie aan het hoofd van de groep. Debra-Group bestaat uit drie ondernemingen. Het Exportslachthuis Tielt treedt op als slachthuis, zowel voor derden als voor de eigen firma Debra-Meat. Dat bedrijf verkoopt karkassen en versneden vlees. Het gaat om prêt à trancher: stukken die het grootwarenhuis in het eigen atelier versnijdt tot porties op maat van de consument. Het derde bedrijf uit de groep is Debra-Freeze, dat fungeert als diepvriesafdeling voor Debra-Meat en over 1.500 paletplaatsen diepvriesruimte beschikt. Alles samen telt Debra-Group zo’n 250 medewerkers. Het Exportslachthuis Tielt slacht 1,5 miljoen varkens per jaar, waarvan Debra-Meat er op jaarbasis ongeveer 250.000 versnijdt. Zowat 98% van de varkens is uit België afkomstig. Daarvan is 70% bestemd voor export, waarvan de helft buiten Europa. De activiteiten van DebraGroup zijn goed voor een omzet van 150 miljoen euro.

Vanaf de jaren 80 maakte Debra-Group gebruik van eigen ICT-ontwikkelingen op het AS/400-platform van IBM. De groeiende export en de nieuwe vereisten op het vlak van identificatie en registratie vormden voor Debra-Group de aanleiding om de ICT-ondersteuning te professionaliseren. “Bij Debra-Freeze gebeurden de weging en etikettering tot 2010 nog manueel”, zegt Thomas De Roover De Brauwer, managing director bij Debra-Meat. “We moesten echter met meer gedetailleerde informatie kunnen rapporteren. Het bestaande ICT-systeem was niet meteen in staat die ondersteuning te bieden.” Bovendien plaatste Debra-Group vraagtekens bij de garantie op bedrijfscontinuïteit. De werking en uitbouw van het ICT-systeem waren doorheen de jaren onvoldoende gedocumenteerd, terwijl alle kennis zich bij één medewerker bevond. “Het was vrij snel duidelijk dat we nood hadden aan een modern, geïntegreerd ICT-platform waarmee we alle processen van de groep zouden ondersteunen”, zegt Thomas De Roover De Brauwer. “Op die manier kwamen we vanzelf bij ERP uit.” Debra-Group vergeleek de oplossingen van diverse leveranciers. Onder de referenties van CCE bevonden zich verschillende slachthuizen. Dat gaf voor Debra-Group mee de doorslag om voor het ERP-pakket LISA van CCE te kiezen. Debra-Group stelde Thomas De Roover De Brauwer aan als projectleider en centraal aanspreekpunt voor het hele traject.

Slachtlijn

Omgekeerde volgorde

“We zijn met het project van start gegaan bij Debra-Freeze”, zegt Thomas De Roover De Brauwer, “omdat we daar de ICTondersteuning helemaal vanaf nul konden opbouwen. Aansluitend breidden we het project uit naar de verpakking, de versnijderij, het slachthuis, laadkades en administratie. Bij de introductie van LISA hebben we zo het hele proces in omgekeerde volgorde afgewerkt.” De allereerste opdracht bestond eruit een nieuwe, duidelijke artikelstructuur uit te werken. Die artikelcodes vormen vandaag de basis voor de samenwerking met de andere bedrijfsafdelingen, de klanten en de leveranciers. “Daarna konden we de eigenlijke implementatie starten: eerst de registratie van de bestaande voorraad, daarna de registratie van het invriezen van nieuwe voorraad, dan het beheer van klanten en orders in functie van de diepvriesverlading, de verpakkingsafdeling met het wegen en etiketteren van orders, enzovoort. Op die manier gingen we telkens een stap achteruit doorheen het proces.”

Na de diepvriesafdeling was Debra-Meat aan de beurt, met ook hier een centrale rol voor de koppeling met weegschalen en etikettering. Belangrijk om weten is dat Debra-Meat levert aan grootwarenhuizen. Het bedrijf ontvangt de orders via EDI rechtstreeks in LISA. Op het einde van de ketting vertrekken de laadorders via EDI opnieuw naar de klant. De laatste stap van de implementatie vond plaats in het slachthuis. In LISA wordt de slachtplanning opgemaakt en doorgestuurd naar NAWI, het systeem dat de slachtlijn aanstuurt. Ook de stalregistratie met automatische interface naar Sanitrace - de traceringstoepassing van het FAVV - gebeurt in LISA en stroomt door naar NAWI. In het slachthuis gebeurt de identificatie en registratie van de dieren op de slachtvloer via NAWI. De slachtlijn koppelt alle informatie over het vlees - maar ook over klant en order - terug naar LISA. Thomas De Roover De Brauwer: “In LISA vindt alle verdere administratie plaats: slachtkosten, karkaskwalificatie, lotinformatie voor het FAVV, informatie voor het Certus-certificaat, enzovoort.”

LISA scherm

De echte meerwaarde van ERP

Het gebruik van LISA bezorgt Debra-Group in de eerste plaats meer efficiëntie en een belangrijke tijdwinst. Het bedrijf beheert servers en data centraal, ontdubbeld op twee locaties op het eigen bedrijfsterrein. De papieren stromen zijn in grote mate uit de processen verdwenen. “Vroeger bevond die informatie zich verspreid over het bedrijf”, zegt Thomas De Roover De Brauwer. “Een deel zat in het oude ICT-systeem, een deel hielden we bij in Excel, nog een ander deel op papier. Vandaag bevindt alle informatie zich op één centraal beheerd, geïntegreerd platform. Dat zorgt voor een vlotte doorstroming van de data.” De winst aan efficiëntie blijkt onder meer uit het feit dat de activiteiten van Debra-Group sinds de start van de implementatie sterk zijn gegroeid, zonder dat het bestaande administratieve team daarbij nood had aan uitbreiding.

LISA bezorgt Debra-Group tijdwinst en meer efficiëntie. Sinds de implementatie is het bedrijf verder blijven groeien, zonder dat het bestaande administratieve team daarbij nood had aan uitbreiding.

De registratie en administratie van data in LISA vormen een essentieel onderdeel van het project, maar zijn voor Debra-Group toch niet helemaal de hoofdzaak van het verhaal. “War het echt om draait, is dat we de data uit LISA kunnen omzetten in rapportering”, vertelt Thomas De Roover De Brauwer. “Met die rapportering ondersteunen we de strategie van het bedrijf.” Anders gezegd: LISA laat Debra-Group toe om de gecapteerde data om te zetten in informatie waarmee de groep zijn business in de juiste richting stuurt. “Dat is de echte meerwaarde van ERP.” De nauwe samenwerking tussen Debra-Group en CCE maakte van het ERP-project een succes. “Daar zijn we onder meer in geslaagd door de medewerkers te betrekken in het traject”, besluit Thomas De Roover De Brauwer. “Ze kregen inspraak en we hebben rekening gehouden met hun opmerkingen. Los van het technologische aspect, vormt de introductie van ERP bovenal een veranderingstraject in een bedrijf. De steun en ervaring van CCE hielpen ons ook dat in goede banen te leiden. Uiteindelijk geniet iedereen nu mee van de voordelen van LISA…”

Foto's Marc Masschelein

Benieuwd wat LISA voor jou kan doen?

Geef ons vrijblijvend een seintje en we bezorgen je alle informatie!