Op bezoek bij het softwarebedrijf Claerhout Computer Engineering

Om de groei van uw bedrijf te waarborgen en ook naar de toekomst toe de nodige innovaties en efficiënties te kunnen doorvoeren, is een volledig geïntegreerd ERP-softwaresysteem vandaag een must. LISA, het ERP softwarepakket zeer gericht op de voedingssector van Claerhout Computer Engineering, laat toe de procedures en workflows nauwkeurig op te zetten en te beheren tot op de werkvloer. Betere werkprocedures leiden niet alleen tot meer tevreden klanten, maar stellen de gebruikers tegelijkertijd in staat om te voldoen aan alle eisen van overheid en klanten. CCE biedt tevens IT-infrastructuur aan zodat de klant één aanspreekpunt heeft.

3 Jan en Bo voor gebouw

We gingen op bezoek bij het bedrijf achter LISA, Claerhout Computer Engineering. Dit bedrijf is al 34 jaar actief in de voedingssector en in die periode uitgegroeid tot een betrouwbare partner van meer dan 110 voedingsbedrijven.

De 2de generatie Jan en Bo Claerhout staan vandaag aan het hoofd van CCE, nadat ze er respectievelijk 18 en 15 jaar geleden begonnen en alle echelons van het bedrijf hebben doorlopen. Jan volgde Toegepast economische wetenschappen aan de Ugent. Vandaag staat hij in voor de algemene leiding en is hij commercieel actief. Bo beheert de administratie en is verantwoordelijk voor HR. Na 27 jaar gaven de stichters Geert Claerhout en Claudine De Seranno de fakkel door op 1 mei 2016 aan de 2de generatie. Vandaag zijn de stichters nog actief, en samen met Marc De Schaepdryver, lid van het directiecomité, verandert geleidelijk hun actieve rol naar een adviserende rol.

In de pioniersjaren leverde CCE software aan enkele grote voedingsconcerns met als doel hun bedrijfsprocessen beter te beheersen. Jan en Bo herinneren zich die eerste jaren nog goed: “Ons papa begon eind jaren ’80 met het schrijven van een boekhoudprogramma voor Albert Frère. In nauw overleg met diens consultants werkte hij daar dag en nacht aan. Met succes, want het pakket werd vlotjes geïmplementeerd in een aantal groepen van Albert Frère. Vandaag, na 30 jaar en verschillende upgrades, werken die groepen nog steeds met de hedendaagse LISA FIN!”

Jan: “Van bij aanvang was papa’s visie eenduidig: het uitbouwen van een standaard ERP-pakket met alle noodzakelijke functionaliteit, zodat die applicatie ook bij andere bedrijven uitgerold kon worden.” Bo: “Naast het boekhoudpakket LISA Financieel, zette medio de jaren 90’ CCE vervolgens ook de eerste stappen naar ERP in de voedingssector. Zo werd voor Algist Bruggeman en Imperial Meat Products een zeer generieke applicatie ontwikkeld om de bedrijfsprocessen te beheren. De uitdaging was de LISA applicatie uit te breiden naar aan- en verkoop, productie en voorraadbeheer met o.a. een breed productieassortiment en meerdere vestigingen. Zo zag LISA ERP medio de jaren ’90 het levenslicht. Vervolgens wordt tot op vandaag extra nieuwe functionaliteit ingebouwd in het standaard pakket.

LISA als geheim wapen

WAAROM DE VOEDINGSSECTOR?

Jan Claerhout: “Het DNA van de voedingssector met zijn vele KMO’s sluit nauw aan bij onze bedrijfsvisie. Bij die KMO’s wordt er doordacht, maar ook snel en kordaat beslist. Daarnaast denkt de voedingssector tevens op lange termijn. Bovendien was er hier al heel vroeg nood aan digitalisering. Na de dioxinecrisis (1999) en de vele bijkomende reglementeringen zocht men in de voedingssector naar applicaties om al die procedures te informatiseren en te automatiseren (tracering, FAVV enz.). Ook de lastenboeken van de grootdistributie werden uitgebreider. Met het LISA ERP-pakket biedt CCE op basis van zijn 25-jarige ervaring voor al deze uitdagingen standaard oplossingen.

WAT ZIJN DE STERKE PUNTEN VAN CCE?

Jan: “Dat is eigenlijk een combinatie van meerdere zaken. Omdat we ons focussen op de voedingssector is LISA doorspekt met zeer specifieke functionaliteiten die onmisbaar zijn in de voedingswereld, die bovendien standaard beschikbaar zijn in LISA. Ten tweede spreken onze mensen de taal van die sector, waardoor we efficiënt en servicegericht kunnen werken. Dat wordt door onze klanten ten volle geapprecieerd. Het CCE-team, een 50-tal mensen, kan makkelijk de vragen van de voedingssector omzetten in noodzakelijke functionaliteit en procedures.” “Dat is zonder twijfel ons grootste kapitaal”, vertelt Jan. “Nieuwe klanten zijn vaak onder de indruk van de ervaring van onze medewerkers in hun sector. “Naast de keuze van het softwarepakket is er tevens de belangrijke keuze van de softwarepartner met lange termijn denken, continuïteit en te weten dat er steeds een volledig team ter beschikking staat.”

ZIJN ER NOG ANDERE TROEVEN? KLANTGERICHTHEID EN SERVICE

De afgelopen 31 jaar bouwde CCE een serieuze expertise op met een lange lijst aan referenties binnen de voedingssector, zie de website www.cce.be. Het zijn succesvolle bedrijven, die zeer bewust voor het ERPpakket LISA van CCE hebben gekozen. Klantgerichtheid en service zitten in het DNA van CCE. Naast distributeur is CCE ook ontwikkelaar van het LISA ERP-pakket, waardoor onmiddellijk kan worden ingespeeld op vragen en wensen van onze klanten. Bovendien kan CCE haar kennis delen met de ICT-afdelingen van haar klanten. CCE formuleert continu, zelfs proactief passende oplossingen op bepaalde wensen. Een WIN-WIN verhaal, het LISA ERP pakket is een compilatie van verschillende wensen en oplossingen die doorheen de jaren bij de klanten geïmplementeerd werden.

LISA IS CONSTANT IN EVOLUTIE EN ONTWIKKELING

“CCE investeert jaarlijks serieuze budgetten in de optimalisatie van het LISA ERP-pakket. Het gaat om het verrijken, verbeteren en upgraden van de standaardapplicatie. Het R&D team van CCE werkt voortdurend aan de evolutie van het LISA ERP-pakket met de nieuwe technologie. De laatste nieuwe toepassingen zijn een goedkeuringsflow van de aankoopfacturen, een planningsbord voor de verwerking van werkorders, werkorder schermen (met intuïtieve en imperatieve aanwijzingen) voor operatoren op de werkvloer, enz. Zo bouwt CCE met een nieuwe versie aan de toekomst.

CCE behaalde voor de 8ste keer op rij in 2022 het Qfor-label voor dienstverlenende bedrijven. Je kan het vergelijken met audits zoals BRC of IFS in de voedingssector. QFor onderzoekt de klantentevredenheid, het projectmanagement en het kwaliteitsbeleid. Volgens het rapport stellen de klanten vooral de aanwezige competentie, de open communicatiestructuur, de kennis van de geleverde producten en diensten op prijs. Dat was niet alleen een erkenning voor ons bedrijf en onze manier van werken, maar levert ook voordelen op voor onze klanten. Door dit label krijgen ze immers toegang tot subsidies van de KMO-portefeuille bij het inschakelen van onze diensten - Bo Claerhout

WAT ZIJN DE TRIGGERS VOOR EEN NIEUW ERP SYSTEEM?

Bo: “Er zijn tal van aanleidingen: een generatiewissel, veel productiefouten met tijdverlies en waardeverlies tot gevolg. Beter beheer en automatisatie van de interne processen dringen zich dan op. De procedures en flows moeten blijven lopen, ook bij afwezigheid van medewerkers enz. De afhankelijkheid van mensen wordt met het LISA ERP-pakket minder groot. De kennis, vaak in de hoofden van enkele medewerkers komt in een centraal beheerd pakket terecht. En natuurlijk zien de bedrijven zich vandaag ook steeds meer geconfronteerd met dwingende eisen vanuit de overheid en de retail. We denken daarbij aan EDI, massabalans, tracering, VMI, Transparency Code (ATC), CCP (Critical Control Points) doorheen de productieflows) enz.

OFFERTES EN PRIJS

Jan: “We maken er een punt van onze offertes zo correct en realistisch mogelijk uit te werken. Een offerte is het resultaat van enig vooronderzoek. We beginnen met een intakegesprek, een bezoek aan de fabriek en vervolgens stellen we een gepersonaliseerde demo in ons bedrijf voor. De bedoeling is een partnerschap op te bouwen met onze klanten. Wie echt een grondige doorlichting wil, kan vooraf ook een lastenboek laten opstellen. Via de KMO-portefeuille zijn hiervoor subsidies beschikbaar.

Scanning

BIJZONDERE WENSEN

De kerntaken van het LISA ERP-pakket behelzen aankoop, productie, verkoop, voorraadbeheer, financieel beheer enz. Jan: “Voor de specifieke randeisen en bijkomende mogelijkheden zoeken we andere, betrouwbare partners. Bijvoorbeeld een webshop; dan zal CCE je een partner aanbevelen die daarin gespecialiseerd is en waarmee CCE goede ervaringen heeft. Zo zijn er meerdere domeinen.

LIEVER EEN GENERIEKE OPLOSSING DAN MAATWERK

“We zoeken altijd naar een generieke oplossing. Een vraag van een klant zet bij CCE een proces in gang. Een voorbeeld: de vraag van een klant naar kwaliteitsparameters bij de ontvangst van goederen bracht CCE ertoe om een generieke oplossing te creëren die niet alleen bij die ene klant kan gebruikt worden, maar bij al onze klanten, en dan niet alleen voor de ontvangst van goederen, maar ook op de productievloer, de expeditie enz.” “Wil dat zeggen dat CCE geen maatwerk levert? Neen dat kan, hoe dichter bij de bedrijfsvloer hoe meer het evangelie van de klant speelt. CCE biedt de mogelijkheid om eventueel maatwerk te voorzien.”

TOEKOMST

Investeringen in het LISA ERP-pakket blijven centraal staan. “Het doel is om de gebruiksvriendelijkheid te blijven verhogen en nog extra nuttige functionaliteiten toe te voegen in diverse domeinen. Allemaal onderdeel van het LISA ERP-systeem. En ook het ecosysteem omheen LISA wordt verder uitgebouwd. Dat houdt in: werken met verschillende partners voor koppelingen naar een webshop, DMS, naar overheidsinstanties zoals FAVV, Sanitrade, IVB, naar EDI, Etiketteerlijnen, weegschalen op de vloer, MES-systeem enz. Op een gecontroleerde manier gegevens uitwisselen is daarbij de opdracht. En LISA ontsluiten door het aanbieden van standaard webservices.”

EEN STERKE PARTNER

Belangrijk bij de keuze van een softwarepartner is te weten dat CCE een financieel gezond bedrijf is. Er wordt uitsluitend met eigen middelen gewerkt, investeert het resultaat terug in de organisatie, wat resulteert in een EM/TP van meer dan 80%. Niet alleen een gezonde financiële structuur maar ook interne organisatorische geautomatiseerde procedures vormen de basis. Wat opdrachtgevers tevens uiterst op prijs stellen is de hoge retentie van de CCE-medewerkers; hetzelfde aanspreekpunt. Een partnership voor vele jaren!