CCE nv

Introduction Lisa Stock
  • Augmenter la taille
  • Taille par défaut
  • Diminuer la taille

Introduction Lisa Stock

La gestion de stock et le supply chain management sont de plus en plus importants dans le climat économique actuel. Les excédents de stock coûtent cher et les stocks manquants peuvent avoir de lourdes conséquences, qu'il s'agisse de l'impossibilité de remplir des obligations contractuelles ou simplement d'une ligne de production qui ne tourne pas de façon continue.

CCE a construit son expertise de la gestion de stock principalement dans le secteur alimentaire. Dans ce secteur, les normes EAN 128 et BRC (British Retail Consortium) sont déjà d'application depuis plusieurs années. A présent, d'autres secteurs doivent également prouver qu'ils peuvent suivre leurs produits à la trace, et pas uniquement pour des raisons de sécurité. Petit-à-petit, on se rend compte que tracking et tracing peuvent aussi générer des avantages économiques. Cette tendance implique naturellement que CCE soit capable de transposer sa connaissance dans ce domaine à d'autres secteurs. Een eenvoudig voorbeeld is de feature “dubbele eenheden”. Bedrijven kopen bijvoorbeeld aan in kg maar verkopen in stuks, waarbij deze eenheden tweeledig in de voorraad moeten bijgehouden worden. Een bijkomende moeilijkheidsfactor in de voedingsindustrie is de uiterste verbruiksdatum (UVD) die naar voorraadbeheer toe veel complexer is dan in een gewone productieomgeving. Binnen deze sector is er geen ruimte voor te late of onjuiste leveringen, voorraadbeheer is een zeer cruciale factor waar CCE met Lisa over een pasklare oplossing beschikt.

Binnen de voedingssector geldt vanaf 1 januari 2005 een nieuwe wetgeving waarbij elk bedrijf in de food-sector over traceability zal moeten beschikken. U leest het goed, niet alleen fabrikanten maar ook distributeurs, ... vallen onder deze wetgeving. Als gevolg van de dioxinecrises en de pcb-crisis heeft de overheid haar maatregelen genomen. Vanaf 2005 moet elk food-bedrijf binnen de 4 uur de volledige flow van haar producten kunnen traceren. Lot & traceability is een problematiek die doorheen alle processen van het bedrijf loopt en bijgevolg door een software-systeem dient opgevolgd te worden. CCE beschikt met Lisa over een verticaal food-erp pakket waar lot-en traceability volledig in verweven zit.

Indien u meer info wenst over deze nieuwe wetgeving kan u terecht op volgende sites:
 

U merkt dat CCE aan de strengste markteisen voldoet inzake voorraadbeheer. Wij beperken ons echter niet tot de voedingsindustrie, integendeel, wij gebruiken onze know-how om ook bedrijven uit andere sectoren zoals de meubelindustrie, distributiesector, non-ferro, … rendabeler en vooral efficiënter met voorraden te laten omgaan.

 

 
LISA
la solution FINANCE & ERP optimale
Finance
Solution comptable intégrée, entièrement modulaire et facile à utiliser.
mask
nos
partenaires